” คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่

ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี 

ข้อมูลจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และการปศุสัตว์ของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง] โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมในภูมิภาค ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่า

ประวัติ
ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ห่างจากกรุงเทพมหานครเบื้องทิศตะวันตกราว 110 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของจังหวัดราชบุรี ดินแดนอันเป็นที่มาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันลือชื่อ สำหรับผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั่นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม; อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร; อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า

ดาวน์โหลดโมบายแอพ Go! ราชบุรี

เพิ่มเพื่อน

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

Filter
Reset
เพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในระบบ
เพิ่มข้อมูลท่องเที่ยวในระบบภูมิสารสนเทศของจังหวัดราชบุรี
เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

เลือกไฟล์ในเครื่องหรือลากไฟล์มาไว้ที่นี่เพื่ออัพโหลด

หมวดหมู่สถานที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรี

Atm
Bank
Bar
Bus station
Cafe
Car repair
Dentist
Department store
Doctor
Fire station
Gas station
Gym
Hospital
Local government office
Lodging
Museum
Night club
Park
Parking
Pharmacy
Police
Restaurant
School
Shopping mall
Store
Taxi stand
Travel agency
University

ทริปท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

เที่ยวราชบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมที่ 1

วันที่ 1

08.00 น  เดินทางถึงจังหวัดราชบุรี

08.30 น ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ณ ค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง (ติดต่อ : 032-391604)

 – กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำความยาว 120 เมตร 50 บาท

 – กิจกรรมด่านเชือก 50 บาท

 – กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง 50 บาท

 – ยิงปืน (ค่าบำรุงสนาม 30 บาท/เป้าละ 5 บาท, ปืนลมชุดละ 20 บาท)

10.45 น. ออกเดินทางไปยังอำเภอสวนผึ้ง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านครัวตะนาวศรี 2 โทร : 080 – 085 1395)

13.20 น. เดินทางถึง บ้านหอมเทียน ทำกิจกรรมปั้นเทียนหอม และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายรูปแบบสีสันสวยงาม เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก (ติดต่อ : 081-8411895, 085-8457379 )

 –  ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท พร้อมกับได้รับเทียนแก้วเป็นที่ระลึกคนละ 1 ใบ

 –  กิจกรรมปั้นเทียน มีให้เลือก 2 แบบ คือ ปั้นแกะตัวเล็ก 1 ตัว ราคา 100 บาท ต่อท่านหรือ ปั้นแกะตัวใหญ่ 1 ตัว ราคา 200 บาท ต่อท่าน

14.30 น. เดินทางถึง เดอะซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม ทำกิจกรรมต่างๆหลากหลาย อาทิ ให้อาหาร  แกะ, ถ่ายรูป, ขี่ม้าแคระ,  ชมแสดงโชว์ แกะ & สุนัขต้อนแกะ และเล่นเกมส์ตามซุ้มเกมส์ต่างๆ (ติดต่อ : 081 – 000 6677)

 –  ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท พร้อมกับได้รับหญ้าสำหรับเลี้ยงแกะ 1 กำ

 –  แต่ละกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

15.30 น. เดินทางถึง เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค สวนน้ำแห่งเดียวในอำเภอสวนผึ้ง (ติดต่อ : 081-763 9336, 081-763 0931)

–  ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 140 บาท, เด็ก 100 บาท
–  กรุณาสวมชุดว่ายน้ำ เพื่อความสะอาดของส่วนรวม และห้ามนำอาหารเข้ามาภายในสวนน้ำ

17.30 น. เดินทางเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

09.00 น เดินทางออกจากที่พัก

09.30 น ทำกิจกรรม ณ บ้านผางาม Adventure Center (ติดต่อ : 082-9654998 คุณ Pink,  093-9649989 คุณ B, 093-6515496 คุณ Kee, 083-0167071 คุณ A) เมืองผจญภัย อยู่ติดถนนใหญ่ ทางเข้า อ.สวนผึ้ง มีกิจกรรม ดังนี้

1.  Flying Fox  : ลอยละลิ่วกับ “ผางามลอยฟ้า” จากหอสูง 14 เมตร ชมวิวขุนเขาตะนาวศรีแบบ 360 องศา เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ราคา 150 บาท/ท่าน/รอบ


2.  Sky Coaster : สุดเหวี่ยงกับชิงช้ายักษ์สูง 12 เมตร ตัวเดียวในประเทศไทย Top Vote “สนุกและเสียวที่สุด” ของบ้านผางาม ราคา 250 บาท/ท่าน/รอบ


3.  Rock Climbing : ท้าทายกับการปีนผาจำลอง 10 เมตร 4 เส้นทาง แข่งขันแบบเป็นทีมได้ ราคา 250 บาท/ท่าน/รอบ
11.00 น. ออกเดินทางจากอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ไปยัง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โปรแกรมที่ 2

วันที่ 1

08.00 น. เดินทางถึงจังหวัดราชบุรี

08.30 น. เยี่ยมชมโรงงานทำโอ่งและเซรามิกค์ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพ้นโอ่ง ณ โรงงานรัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 (ติดต่อ : 032-316792 , 032-316806 , 081-943 9846)

– มีกิจกรรมให้เลือก 2 แบบ คือ เพนต์ หรือ ปั้นอิสระ ราคาคนละ 80 บาท (รวมเคลือบ+เผา+ส่งกลับ ให้บริษัททัวร์ )

10.00 น. ออกเดินทางไปยังอำเภอสวนผึ้ง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านครัวตะนาวศรี 2 โทร : 080 – 085 1395)

13.50 น. เดินทางถึง ไร่ภูเคียงธาร ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ ดังนี้ (ติดต่อ : 092-2495169, 081-9955259)

 –  กิจกรรมล่องแก่งระยะทาง 3 กิโลเมตร มีสตาร์ฟดูแลตลอดเส้นทาง ราคา 250 บาท/คน

 –  กิจกรรมขับรถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาติ ราคา 500 บาท/คัน

 –  กิจกรรมยิงปืนเพ้นท์บอล กระสุน 100 นัดพร้อมชุดป้องกัน ราคา 400 บาท/คน

16.50 น. เดินทางถึง เวเนโต้ สวนผึ้ง ทำกิจกรรมต่างๆหลากหลาย อาทิ ปั่นจักรยานน้ำ, ถ่ายรูป 3 มิติ และ 4 มิติ, ฟาร์มกระต่าย,  และเล่นเกมส์ตามซุ้มเกมส์ต่างๆ (ติดต่อ : 091-561 8848)

 –  ค่าเข้าสถานที่ คนละ 50 บาท

 –  ค่าเข้า 4D art gallery ผู้ใหญ่ 150 บาท, เด็กสูงตั้งแต่ 90 ซม.-130 ซม. 100 บาท (ส่วนสูงเกิน130ซม.ราคาเดียวกับผู้ใหญ่) และผู้สูงอายุ 120บาท

 –  ค่าเข้าฟาร์มกระต่ายเวเนโต้ (สายพันธุ์ Holland lop) ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็กสูงตั้งแต่ 90 ซม.-130 ซม. 20 บาท (ส่วนสูงเกิน 130 ซม.ราคาเดียวกับผู้ใหญ่) และผู้สูงอายุ 20 บาท

 –  กิจกรรมอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

17.30 น. เดินทางเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

05.00 น. เดินทางขึ้น เขากระโจม ซึ่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างนึง ที่ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ   โฟร์วีล ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัย ข้างบนเขากระโจมสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และชมวิวทะเลหมอกได้ (ติดต่อ : 087-1358623)

 –  ราคาค่าบริการรถขึ้นเขา คันละ 1500 บาท  นั่งได้คันละ 8 คน

 –  ค่าบำรุงปั้มน้ำ คันละ 50 บาท

10.00 น. เดินทางออกจาก อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ไปยัง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โปรแกรมที่ 3

เที่ยว 2 วัน 1 คืน @ ราชบุรี – สวนผึ้ง

วันที่ 1

07.00 น. เดินทางเข้าสู่ ราชบุรี

08.00 น.  เดินทางถึง วัดหนองหอย  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่สูงที่สุด ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองราชบุรี จาก ยอดเขาที่สวยงาม

09.00น. เข้าชมถ้ำเขาบิน ตื่นตาตื่นใจกับการชมความงดงามหินงอกหินย้อย ซึ่งมีความสวยงาม ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก ภายในถ้ำก็จะมีทั้งหมด 8 คูหา มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอสวนผึ้ง

10.30 น.  แวะให้อาหารแกะกันต่อ ที่ ซินเนอรี่ วิทเทจ ฟาร์ม และถ่ายรูปตามอัธยาศัย ที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ กันแบบว่าไม่มีเบื่อ เราเลยให้เวลากันเต็มที่กันไป

12.00น  แวะทานอาหารกลางวัน  @ Honey Scene Steak & Bar

13.00น. แวะถ่ายรูปที่ พาโนซ่า แอท พนาลี  รีสอร์ท แห่งแรกของสวนผึ้ง ที่ให้คุณได้สัมผัสและถ่ายรูปวิวสวยๆของทิวเขาเขียวในมุมกว้างแบบเต็มตา ท่ามกลางการตกแต่งแบบผสมผสานในสไตล์ African Chic สีสันสดใส

14.30 น. ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ @ อุทยานธรรมชาติวิทยา

15.30น.  ไปแช่น้ำร้อน @ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นธารน้ำร้อนที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เขาว่ากันว่า ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ มีอุณหภูมิอยู่ในระดับประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์

16.30 น. แวะชิม ชม ช็อปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ นั่งรถไฟ@New Land และบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติ แหล่งพักผ่อน หย่อนใจ

18.00 น. ไปหาอาหารเย็น อร่อยๆทานกันดีกว่า @ แม่ณาปลาเผา

19.00น. กลับเข้าที่พักรีสอร์ท นัดกันตอนตี 5 เพื่อไปตามหาทะเลหมอกกัน …


วันที่ 2  @ สวนผึ้ง

05.00 น. ตามเวลานัดหมาย ขึ้นเขากระโจม ก็จะได้ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น @ เขากระโจม อย่าลืมถ่ายรูปกัน

07.00 น. แวะให้เข้าไปเที่ยวน้ำตก @ น้ำตาผาแดง

08.00 น. แวะชิมองุ่น @ ไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ นอกจากองุ่นสดๆแล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากองุ่นให้ เราได้ชิมกัน                                                                             

08.30น. ชมกล้วยไม้และซื้อกล้วยไม้ @ สวนผึ้งออร์คิด ด้วยพื้นที่กว่า 16 ไร่ ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้ นานาพรรณ ให้ได้เลือกซื้อ หรือจะถ่ายรูปกับดอกกล้วยไม้สีสันสดใส

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. Check out ออกจากรีสอร์ท จากรีสอร์ท มุ่งหน้าไป @ ไร่กุหลาบอุษาวดี เราจะได้พบกับ กุหลาบพันธุ์ฮอลแลนด์ และพันธุ์ต่างๆอีกมากมาย และแวะเลี้ยงกระต่ายกัน @ อามันเต้ คอฟฟี่ แอนด์ แค้มป์ นอกจากได้เลี้ยงน้องกระต่ายแล้ว ยังเป็นสถานที่โปรดของคอกาแฟอีก ด้วย เพราะที่นี่กาแฟสดรสชาติใช้ได้เลย

12.00 น. ทานข้าวเที่ยง @ ครัวม่อนไข่ ร้านอาหารขึ้นชื่อของสวนผึ้ง ที่มาแล้วต้องลองมาชิม

13.00 น. ซื้อของที่ระลึกจากสวนผึ้ง @แล่นฉิว ด้วยความโดดเด่นของร้านที่ทำจากรถบัสเก่า มา ดัดแปลงเป็นร้านขายของที่ระลึก มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน

14.00 น. แวะถ่ายรูป  @ บ้านหอมเทียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้กับการมาสวนผึ้ง เลือก ซื้อเทียนหรือเสื้อยืดเพ้นท์สด เป็นของฝากของที่ระลึกได้ หรือชมวีธีการทำเทียนหอม

16.00 น. ออกจากอำเภอสวนผึ้ง มุ่งหน้ากลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมที่ 4

เที่ยวสวนผึ้ง – ราชบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันที่ 1
07.30 น. เดินทางเข้าสู่ ราชบุรี

08.00 น. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ราชบุรีก่อนเดินทาง

08.30 น. ชมงานศิลปะ@ เถ้าฮงไถ่ ดีคุ้น จากศิลปินที่นำมาจัดแสดง ตัวอาคารมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม

09.30 น. ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ที่จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับราชบุรี ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

10.30 น. ชม ถ้ำจอมพล เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 พระราชทานในคราวที่   เสด็จประพาสถ้ำด้วย ทรงจินตนาการว่าหินย้อยภายในถ้ำที่เรียกว่า“ผาวิจิตร
11.30 น. ออกเดินทางสู่อำเภอสวนผึ้งราชบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน @ ครัวตะนาวศรี2
13.30 น. ออกเดินทางไปแช่น้ำร้อน @ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำแร่ร้อนไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
15.30 น. ชม พิพิธภัณฑ์ภโวทัย เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสวนดอกไม้ ที่สวยงามมากในสวนผึ้ง
17.00 น. เดินทางเข้าที่พักรีสอร์ท@ลำภาชี เลคฮิลล์                              

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท
09.00 น. แวะให้อาหารแกะกัน @ซินเนอรี่ วิทเทจ ฟาร์ม และถ่ายรูปตามอัธยาศัย                    

09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
10.00 น. เล่นน้ำตกเก้าชั้น เป็นน้ำตกขนาดกลาง นับรวมได้ 14 ชั้น ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่สามารถท่องเที่ยวได้ 9 ชั้น เนื่องจากชั้นบนเป็นเขาสูงชันและเหวลึก

11.00 น. แวะชม, ถ่ายรูป, และช็อปปิ้งที่ สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด ที่สวยงาม เป็นกล้วยไม้ผสม ที่นี่ก็มีหลายพันธุ์ด้วยกัน พันธุ์รองเท้านารี, ช้างเผือก, ช้างแดง, ช้างกระ, กล้วยไม้ตระกูล แวนด้า, เอื้องเข็ม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. แวะชิม ชม ช็อปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ นั่งรถไฟ@New Land และบรรยากาศแสนโรแมนติ  กท่ามกลางธรรมชาติ แหล่งพักผ่อน หย่อนใจ

14.30 น. แวะชมและถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย

15.30 น.  แวะชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบชิลๆ ที่ Coro Field หาแรงบันดาลใจให้ใจสีเขียวคลีนๆ ทานเมนูอร่อยที่สร้างสรรค์พิเศษหาทานได้ยาก จากผลผลิตฟาร์ม

16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 5

เที่ยวบางแพ-โพธาราม-ราชบุรี-สวนผึ้ง (2 วัน 1 คืน)

วันที่ 1
08.00 น. เดินทางจากเข้าสู่จังหวัดราชบุรี

09.30 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์ @ ไร่ปลูกรัก

10.30 น. สักการะพระพุทธรูปคู่วัด พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์@วัดพระศรีอารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น.  ชมโซนต่างๆของอุทยานและหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญ@อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชมดินแดนเมืองตุ๊กตา@ สุนทรีแลนด์ ที่นี่จำลองบรรยากาศต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกมารวมกับตุ๊กตาน่ารักๆ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับตุ๊กตา

14.00 น. ชมดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงามเหมือนดอกไม้จริง @ฟลาวเวอร์แลนด์ และสนุกสนานกับการให้อาหารแกะ แพะ ม้า และชมความน่ารักของหมาน้อยชิวาวา

14.30 น. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองราชบุรี

15.00 น. ชมอุทยานหินเขางู

16.00 น. ชม ถ้ำเขาบิน เป็นถ้ำใหญ่แบ่งเป็นห้องได้ 8 ห้อง ในแต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา แตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ
15.30 น. เดินทางสู่ อำเภอสวนผึ้ง

16.30น. ชม ไร่กุหลาบอุษาวดี เป็นไร่ที่ปลูกกุหลาบต่างประเทศพันธุ์ต่างๆ และพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงาม เป็นพิเศษ และเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดใน อ.สวนผึ้ง
17.00 น. แวะชม, ถ่ายรูป, และช็อปปิ้งที่ สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด ที่สวยงาม เป็นกล้วยไม้ผสม ที่นี่ก็มีหลายพันธุ์ด้วยกัน พันธุ์รองเท้านารี, ช้างเผือก, ช้างแดง, ช้างกระ, กล้วยไม้ตระกูล แวนด้า
17.30 น.เดินทางกลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
05.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ออกเดินทางสู่ ยอดเขากระโจม สุดเขตชายแดนไทยฝั่งตะวันตกมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ชมทะเลหมอกขาวไปทั่วยอดเขา เมฆหมอกลอยต่ำ สูดอากาศที่บริสุทธิ์       

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า                                                      

08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.30 น. Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
10.00 น. แวะให้ อาหารแกะกันต่อ ที่ ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.00 น. แวะชมและถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี

สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน